2 - 5 februari 2021
Het tiende ggz-congres:
een feest waard!

Nieuws

22/02/2021 - Uitgesteld bekijken van de opnames is nu mogelijk

 

18/02/2021 - Uitgesteld bekijken opnames

De opnames zijn eerstdaags beschikbaar. Via mail en op het mailadres waarmee u inschreef brengen wij de deelnemers op de hoogte.

 

17/02/2021 - Beschikbaar stellen van de presentaties

Presentaties die ons toegezonden zijn worden als PDF naast de titel van de bijdrage geplaatst. Wij doen er alles aan om dit vlot op te volgen.

 

17/02/2021 - Posterwinnaars

De auteurs van onderstaande posters wonnen de prijs van 150,00 euro voor de beste presentatie van hun onderzoek en de beste voorstelling van hun project en werking.

Eerste prijs voor de wetenschappelijke poster:
P05 The Psychology of Kink
Alana Schuerwegen, bachelor toegepaste psychologie, Universitair Forensisch Centrum, Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Edegem
Eerste prijs voor de maatschappelijk relevante poster:
P15 Mobiele Zorgtoeleiding - een grensoverschrijdende aanpak
Paul Keppel, ambulant psychiatrische verpleegkundige/maatschappelijk werk/agoog, mobiele Zorgtoeleiding GGZinGeest, Hoofddorp, Nederland

 

05/02/2021 - Journalist Guy Tegenbos gelauwerd met derde Pi²-prijs.Medewerker Steunpunt Geestelijke Gezondheid / Te Gek!? en organisator van het GGZ-congres Rik Van Nuffel erkend met Lifetime Achieve Award.

 

Tijdens de openingslezing van het Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres werd de derde Pi²-prijs uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijs wordt uitgereikt aan een persoon die zich door een innovatief initiatief verdienstelijk heeft gemaakt voor de geestelijke gezondheidszorg.
Dit jaar ging de prijs naar journalist Guy Tegenbos (links op de foto).

 

Guy Tegenbos bracht een nieuw elan in de geestelijke gezondheidszorg.
In 2008 ijverde hij dat de GGZ meer moest samenwerken, coalities moest smeden en lobbyen. Hij vond dat de GGZ zelf moest definiëren wat er moest veranderen en een efficiënte lobbymachine moest opbouwen die dat kan doordrukken.

 

Guy Tegenbos pleitte voor een Staten-Generaal van de GGZ en mede dankzij die Staten-Generaal heeft de overheid vandaag een protocolakkoord gepubliceerd met grote investeringen in de GGZ. Initiatief en innovatie in de GGZ zijn bij uitstek op Guy Tegenbos van toepassing. Het Forum Geestelijke Gezondheid bedankt daarom Guy Tegenbos hartelijk voor zijn inzet met de derde Pi²-prijs.

Last but not least, viel ook medewerker van het Steunpunt Geestelijke Gezondheid / Te Gek!? en organisator van het GGZ-congres Rik Van Nuffel (rechts op de foto) tijdens de openingslezing in de prijzen. Rik heeft in zijn carrière een onuitwisbare indruk nagelaten bij heel veel professionals in de geestelijke gezondheidszorg, maar wellicht nog veel meer bij patiënten. Al 20 jaar is hij de gedreven kracht achter dit GGZ-congres, maar ook achter de herstelbeweging en de Vlaamse hersteldagen. Met zijn pensioen in aantocht, was het de hoogste tijd om Rik de erkenning te geven die hij verdient. Daarom kreeg hij dé Lifetime Achievement Award voor zijn blijvende inzet en inspanningen voor de geestelijke gezondheid in Vlaanderen.

 

Beide heren ontvingen een kunstwerk, gemaakt door Kaarin Poppe.