2 - 5 februari 2021
Het tiende ggz-congres:
een feest waard!

keynote sprekers

Donderdag 4 februari 2021

11u30-12u30

U03 Van binnen of buiten naar tussen: een bewegende blik op psychopathologie

Zeno Van Duppen, psychiater en filosoof, psychiater afdeling persoonlijkheidsmoeilijkheden en psychoanalytische therapie (KLIPP), UPC KU Leuven

In deze lezing zal ik een origineel licht proberen werpen op enkele grote bewegingen in de geschiedenis van de psychiatrie. Het gaat daarbij niet zozeer over wat die bewegingen juist inhielden en wat zij concreet hebben gerealiseerd, maar wel over wat hun onderliggende overtuigingen waren wat betreft de aard en oorsprong van psychiatrische stoornissen en symptomen. Liggen deze binnen, in de persoon? In de hersenen, in de biologie, de genetica, maar evengoed in het zelf, in het onbewuste? Of moeten we toch vooral naar buiten kijken? Naar de omgeving, de familie, de ziekmakende maatschappij?
Eerder dan de vraag te beantwoorden wie nu finaal gelijk heeft, stel ik de vraag of we met diezelfde blik zouden kunnen kijken naar onze tijd: naar hoe wij vandaag in de verschillende takken van ons vakgebied kijken naar de aard en oorsprong van psychiatrische problematiek. Kijken wij vooral naar binnen, of toch eerder naar buiten?
Zou het kunnen dat we vandaag, mogelijk voor het eerst in de geschiedenis van dit vak, op een andere manier zouden antwoorden dan kant te kiezen voor binnen of buiten? Misschien richt de psychiatrie zich vandaag wel op iets anders: het tussen.
Of dit het geval is, waarom dit het geval is en wat dit tussen juist betekent zal ik vervolgens illustreren aan de hand van voorbeelden uit kliniek en onderzoek. Mogelijk helpt dit vragen en speculeren bij het vernieuwen van onze blik op de problemen waar velen van ons dagdagelijks mee werken.

 

14u30-15u30
U04 Panelgesprek: ggz in onze buurlanden | PDF

over Frankrijk (Bob Cools, CGG De Pont), over Nederland (Philippe Delespaul, Universiteit Maastricht), over Duitsland (Jürgen Margraf, Ruhr Universiteit Bochum)

Moderator:
Nady Van Broeck
, prof. em. klinische psychologie, KU Leuven

De panelleden brengen een korte schets van de organisatie van de ggz in elk van de landen, en lichten de sterke en zwakke punten ervan toe. In het gesprek gaan ze in op tendensen en ontwikkelingen, o.a. op vlak van financiering, netwerkontwikkeling, publieke versus privé-aanbod, verhouding ggz-aanbieders (residentieel, ambulant, andere), verhouding preventie-curatie, …
Eventueel toetsen ze de thema’s van de Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg (wachttijden, perverse financiering, ziek maakt arm/arm maakt ziek, zorg in de transitie jongere-volwassen).

 

17u00-18u00

U05 Debat: Residentiële zorg is nodig vs. residentiële zorg moet afgeschaft

Discussianten:

Stef Joos, klinisch psycholoog, PC Bethanië, Zoersel

Dirk Bryssinck, psycholoog, coördinator, Villa Voortman, Gent

Moderator:
Ann Callebert
, ervaringswerker, Reakiro, Leuven

Is residentiële zorg wel nodig of, met andere woorden, kan goede ambulante geestelijke gezondheidszorg alle geestelijke gezondheidsproblemen aan?
Vanuit deze vraagstelling wisselen beide panelleden van gedachte over hoe de best mogelijke zorg kan worden aangeboden.