2 - 5 februari 2021
Het tiende ggz-congres:
een feest waard!

keynote sprekers

Woensdag 3 februari 2021

 

17u00-18u00

U02 Waarom we bang zijn in een veilige wereld

Bram Vervliet, hoofddocent, Laboratorium voor Biologische Psychologie, KU Leuven


Angstpatiënten lijden aan excessieve angsten, maar ook de samenleving kent vele angsten die niet altijd terecht zijn. De laatste jaren stapelen de dreigingen op: terreur, migratie, klimaat, corona, Noord-Korea, polarisatie, extremisme, burn-out, depressie… Een mens zou van minder bang worden!
In deze lezing betoog ik dat de wereld in feite almaar veiliger wordt, analyseer ik de drijfveren van angst, en onderzoek ik of we, ondanks de veiligheid, banger worden. Misschien kunnen we onze kennis van excessieve angsten bij patiënten ook gebruiken om overdreven angsten in de maatschappij te temperen.