3 en 4 februari 2021
Antwerpen, Wilrijk - Campus Drie Eiken
Het tiende ggz-congres: een feest waard!

bijdragevorm

De verschillende bijdragevormen vindt u hieronder omschreven. Heeft u hierover nog vragen, aarzel dan niet contact te nemen

Posterpresentatie
Wat
Presentatie van onderzoeks- of praktijkinformatie op een poster.
Duur
Posters worden gedurende het gehele congres opgesteld.
Inzenders ontvangen bericht op welk tijdstip zij aanwezig dienen te zijn om toelichting te geven tijdens de postersessie.
Een poster wordt, met andere samengevoegd, op het congres in een ruimer geheel aangeboden.
Ter aanmoediging is opnieuw een posterwedstrijd uitgeschreven.

Mededeling
Wat
Presentatie die berust op persoonlijke ervaring of betrokkenheid.
Duur
Een mededeling duurt 20 minuten (15 min. + 5 min. discussie).
Een mededeling wordt, samengevoegd met andere, in een ruimer geheel van 90 minuten geprogrammeerd.

Discussie/Controverse
Wat
Presentatie van een discussie of controverse over niet gelijklopende stellingen over een actueel thema in de psychiatrie. Open karakter.
Voorstelling van een praktijkgericht onderwerp met actieve participatie van deelnemers, waarbij bijdragen tot een meningsvorming het belangrijkste doel is.
Duur
90 minuten
Opmerking
Uw voorstel beschrijft kort de stellingen van alle discussianten.

Werkwinkel
Wat
Eén aaneengesloten bijscholings- of navormingssessie.
De actieve participatie beoogt een verbetering in het kennis- of vaardigheidsniveau van de deelnemers.
Gesloten karakter: d.w.z. in zijn geheel bij te wonen
Duur
90 minuten
Opmerking
Vermeld het leerdoel van uw werkwinkel, en de te hanteren methode.
Geef het maximum aantal deelnemers aan.

Symposium
Wat
Samenhangend geheel van wetenschappelijke voordrachten rond een thema(bv. over een bepaalde stoornis of over een bepaalde methodologie) of presentatie van een reeksonderzoeken, vanuit één instituut of multicentrisch, die samen een geheel vormen.
Duur
90 minuten
Opmerking
Uw voorstel bevat de samenvattingen van alle bijdragen.

Plenaire lezingen
Het organisatiecomité spreekt de sprekers voor de plenaire lezingen aan.

Posterwedstrijd
Met de posterwedstrijd wil het organisatiecomité posterinzendingen aanmoedigen. Er zijn twee prijzen voorzien: een voor de beste voorstelling van een project of werking, en een voor de beste presentatie van een onderzoek.
Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met inhoud (50%), vorm (25%) en presentatie tijdens de postersessie (25%).
De multidisciplinaire posterjury zal prijzen uitreiken tijdens de plenaire sessie op de tweede congresdag.