3 en 4 februari 2021
Antwerpen, Wilrijk - Campus Drie Eiken
Het tiende ggz-congres: een feest waard!

Congressecretariaat

Het congressecretariaat gebeurt door het Steunpunt Geestelijke Gezondheid.
Tenderstraat 14 - 9000 Gent | tel. 09 221 44 34
Communicatie over het congres gebeurt via ggzcongres(at)steunpuntgg.be