2 - 5 februari 2021
Het tiende ggz-congres:
een feest waard!

Intro

Beste collega hulpverlener in de geestelijke gezondheidszorg,

Is elke verjaardag een mijlpaal die met speelse kracht aanzet tot feesten? Of zijn er ook die nauwelijks iets betekenen en beter geruisloos zouden passeren? De eerste optie geniet alvast de voorkeur in functie van de gezondheid en het welzijn van de mens. Feesten is goed voor het immuunsysteem: actief deel uitmaken van sociale netwerken werkt beschermend tegen hartziekten en verlengt de gemiddelde levensduur. Het geheugen versterkt, de slaap verbetert en positieve emoties worden aangejaagd.

In 2021 zal het Vlaamse Congres Geestelijke Gezondheidszorg voor de tiende keer doorgaan. Zijn er voldoende redenen om er een feestje bij te bouwen? Tijd om hierover te reflecteren, de sector een spiegel voor te houden, en de evoluties binnen de GGZ door te lichten.

Geestelijke gezondheid maakt sinds 2015 deel uit van de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Wetenschappers, clinici en ervaringsdeskundigen dwingen contacten met overheden af om de noodzaak van grotere investeringen aan te kaarten. Het belang van constructieve samenwerking tussen de GGZ en scholen en werkgevers krijgt meer en meer aandacht. In de dagdagelijkse praktijk staan professionaliteit, zorg op maat, gedeelde besluitvorming, respect voor zelfbeschikking, samenwerking met de context en het levensverhaal centraal in de ontmoeting tussen hulpverlener en patiënt.

Het organiserend comité van het GGZ-congres ontvangt bij elke editie grote aantallen voorstellen tot bijdragen van hoge kwaliteit. De congresgangers genieten van het sociale en verbindende aspect van het gebeuren, en evalueren de inhoud van de sessies over het algemeen als boeiend en positief. De laatste editie lag zelfs aan de basis van de Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg: het eerste pluralistisch samengestelde belangenbehartigende collectief voor de GGZ in de Vlaamse geschiedenis.

Natuurlijk is er nog veel verbetering mogelijk. We mogen binnen de GGZ niet op onze lauweren gaan rusten. Dat ligt ook niet in onze aard. Volgens Kofi Annan vormt kennis een bijzondere kracht, en werkt informatie bevrijdend. Hij stelt dat opleiding de premisse is van vooruitgang, in elke samenleving, in elke familie. Dat gaan we dan ook doen op deze tiende editie van het Vlaamse Congres Geestelijke Gezondheidszorg: samen nadenken, discussiëren, en voorstellen formuleren, om de vooruitgang van de GGZ te blijven aanzwengelen.
De titel van het congres zal u niet verbazen: “Het tiende GGZ-congres: een feest waard?”.

Mede namens het bestuur van het Forum Geestelijke Gezondheid, nodigen we u van harte uit om de kaarsjes te helpen uitblazen op de verjaardagstaart van het tiende Vlaamse Geestelijke Gezondheidscongres op 2, 3, 4 en 5 februari 2021. We gaan enthousiast feesten, helemaal in de wolken door een hoop out-of-the-box ideeën, opmerkelijke ervaringen en verbluffende suggesties tijdens de sessies. We verwelkomen jullie graag online!

Met hartelijke groeten,

Dr. K. Catthoor | wetenschappelijk secretaris VVP
Prof. Dr. F. Matthys | voorzitter VVP
Rik Van Nuffel | stafmedewerker Steunpunt GG
Namens het organisatiecomité