18 en 19 september 2018
Antwerpen, Wilrijk - Campus Drie Eiken
Allemaal anders

symposia_pdf

S01 Chronische vermoeidheid / onderzoek naar kwetsbaarheid

S01.1 Chronische vermoeidheid: neuro-endocriene correlaten en kwetsbaarheidsfactoren - Filip Van Den Eede - PDF

S01.2 Chronische vermoeidheid: voorbeschikkende rol van jeugdtrauma en het effect ervan op de behandeling - Maud De Venter - PDF

S01.3 Chronische vermoeidheid: voorbeschikkende rol van persoonlijkheidsdimensies en het effect ervan op de behandeling - Jela Illegems - PDF


S03 DSM-5: kan het ook anders? - Marc Calmeyn - PDF
S03.1 Positieve Psychiatrie: De Toekomst is Begonnen! - Jim van Os

S03.2 Van categorisatie naar zingeving - Dorien Nieman - PDF
S03.4 DSM-5: in diepten van ellende - Marc Calmeyn - PDF


S04 Hervormen van de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen/België: welke kant kan / moet het uit? - Jan De Lepeleire

S04.1 Een voorstel vanuit Nederland - Philippe Delespaul - PDF

S04.2 De hervorming in België: praktijkevaluatie van project 107 - Jeroen Decoster

S04.3 De hervorming vanuit wetenschappelijke hoek - Pablo Nicaise

S04.4 Consensus over de kernelementen van ‘Community Mental Health’ - Guido Pieters


S05 EveryBODY different – kijken naar de totale mens met behulp van nieuwe inzichten in de body-brain axis en implicaties voor behandeling - Elske Vrieze

S05.1 Rol van de "microbiota-gut-brain axis" in stress, angst en depressie: hype of revolutie? - Lukas Van Oudenhove
S05.2 Waar zit de comfort in comfort foods? Gastro-intestinale controle van beloning en emoties - Nathalie Weltens

S05.3 Translationele handvatten vanuit de literatuur over de body-brain axis voor psychotherapie: over eetstoornissen en andere akratische gedragsproblemen - Elske Vrieze

S05.4 Extinctie van angst bevorderen via activatie van de nervus vagus: een mogelijke add-on voor blootstellingstherapie? - Ilse Van Diest - PDF


S06 ROPI als vertrekpunt voor een groeispurt naar herstelondersteunende zorg - Dag Van Wetter - PDF

S06.1 Vertrekpunt ROPI - Dag Van Wetter; Dieter Roseeuw

S06.2 Implementatie herstel 2.0 - Emiel Nelissen; Katrien Braekers

S06.3 Groeispurt herstel: de vruchten - Ann Ramon; Greet Claes


S07 Verslavingszorg: balanceren tussen een "one-size-fits-all approach" en zorg op maat - Els Santens - PDF

S07.1 Temperamentsprofielen bij verslaving - Els Santens

S07.2 Zorg op maat - Kristen VosNikki Toelen

S07.3 Het individu in het groepspel - Rudi Vanmarsenille

S07.4 Meten is weten? Waarom diagnostiek bij het begin en aan het einde van een opname nuttig kan zijn? -
Hanneke
Vereecke


S08 Psychotische depressie bij ouderen - Roos van der Mast

S08.1 ECT bij psychotische depressie: hoe psychotischer hoe effectiever? - Linda Van Diermen

S08.2 De invloed van ernst van psychotische depressie op cognitie bij ouderen (60+) - Tom Vermeulen

S08.3 Psychotische depressie op oudere leeftijd: klinische praktijk - Lieve Lemey - PDF


S10
GGZ & technologie: mediawijsheid, wearables & blended therapie - Tom Van Daele

S10.0 inleiding - Tom Vandries

S10.1 Stimuleren van (sociale) mediawijsheid in residentiële psychiatrie - Stijn Custers

S10.2 Potentieel van wearables in behandeling van depressie - Nele De Witte - PDF

S10.3 Blended werken met het internationale Moodbuster programma - Eva Van Assche - PDF


S12 Zolang er hoop is … - An Haekens

S12.1 Euthanasie en empathie: van projectie tot phronesis - Willem Lemmens - PDF

S12.2 De psychiater als drager van hoop - Ludi Van Bouwel - PDF

S12.3 Hoop: bestaat Kaap de Goede Hoop? - Marc Eneman - PDF

S12.4 Paneldiscussie met de sprekers - Marc Calmeyn


S13 Waarom een paradigmashift tot betere zorg leidt … Naar een hulpverlening zonder dwang!? - Ignaas Devisch

S13.0 Inleiding - Liesbet De Kock

S13.1 De instelling als therapeutisch middel - Tom Verhaeghe - PDF

S13.2 De comfort-context room - Ferdy Marysse

S13.3 Waar zijn we toch mee bezig? De impact van een paradigmashift op een gesloten afdeling voor mensen met een psychotische problematiek - Bart Reynders

S13.4 Villa Voortman: minimum aan regels, maximum respect - Liesbet De Kock


S15 Cultuur en psychopathologie: tussen meten, weten en begrijpen - Winny Ang

S15.0 Inleiding - Stefaan Plysier

S15.1 Culturele formulering: een introductie - Winny Ang

S15.2 Culturele formulering - Stefaan Plysier

S15.3 Psychodiagnostiek en cultuur - Caroline Dejonghe - PDF


S17 Divers denken - Kinge Berends
S17.0 Hoe verandert Pessoa onze blik op de psychiatrie? - Jaco Warnaerts

S17.1 Waanzin herdacht: Wittgenstein en psychose - Zeno Van Duppen - PDF

S17.2 Engagez-vous! Een moreel appel naar de hulpverlener - Kinge Berends - PDF

S17.3 “La différance”, een microrevolte - Dirk De Wachter - PDF

S17.4 Diversiteit in denken - Michiel Van Kernebeek - PDF


S21 Hulpverlening aan suïcidale personen - Eva Dumon

S21.0 Hulpverlening aan suïcidale personen: nieuwe richtlijnen, behandelvormen en online tools - Eva Dumon

S21.1 Detectie en behandeling van suïcidaal gedrag: voorstelling multidisciplinaire richtlijn en e-learningwebsite - Saskia Aerts - PDF

S21.2 Online tools voor suïcidale personen - Eva De Jaegere

S21.3 Prospect-studie: Een studie naar de effectiviteit van op mindfulness gebaseerde cognitieve training en toekomstgerichte training voor het verminderen van suïcidale gedachten - Eva Dumon

S21.4 Toekomstgerichte training voor suïcidale personen: praktijkervaringen van trainers - Marie Van Broeckhoven; Laura Schrijvers


S25 Peersupport - Johan Cluyts

S25.0 De kansen en de uitdagingen van peersupport binnen de (online) hulpverlening - Johan Cluyts

S25.1 Peersupport bij jongeren: jongeren beantwoorden het forum van Awel - Lara Mandonx - PDF

S25.2 Online & offline Peersupport bij nabestaanden na zelfdoding - Lore Vonck

S25.3 Peersupport bij suïcidaliteit. Een haalbare kaart? - Johan Cluyts


S28 De transdiagnostische rol van het geheugen: van theorie naar klinische praktijk - Kris Martens - PDF

S28.1 Hoe moeders het vermogen van hun kinderen om persoonlijke herinneringen op een coherente manier te vertellen beïnvloeden - Loes Vanden Poel

S28.2 "Gelukkig ben ik coherent!": hoe moeilijkheden met het delen van coherente herinneringen samenhangt met tal van psychische problemen - Elien Vanderveren

S28.3 Hoe het coherent vertellen van autobiografische herinneringen kan bijdragen aan psychisch welzijn: de sociale functie van ons geheugen - Lauranne Vanaken

S28.4 Rode neuzenproject: Negatief denken als ‘kwalijke’ gewoonte bij depressieve jongeren beter begrijpen en doorbreken - Eline Belmans

S28.5 Het aanpassen en implementeren van een geheugentraining aan de Vlaamse klinische realiteit: resultaten en ervaringen - Kris Martens

S28.6 Het vormen van een "veiligheids-geheugen" tijdens virtual reality exposure therapie bij spreekangstigen - Sara Scheveneels

S29 (super)diversiteit in de drughulpverlening - Wouter Vanderplasschen

S29.1 Herstelondersteunende verslavingszorg: uitdagingen bij de hulpverlening aan diverse doelgroepen - Wouter Vanderplasschen

S29.2 Herstelondersteunende drughulpverlening voor personen met een migratieachtergrond in België: Wat weten we (niet)? - Charlotte De Kock

S29.3 Alcohol- en drugbeleid in asielcentra en begeleiding van asielzoekers - Fred Laudens - PDF

S29.4 Genderspecifieke diensten voor preventie en behandeling van middelengebruik - Julie Schamp


S31 Kwaliteitsbevordering in de ggz - Frieda Matthys

S31.1 VIP² GGZ : historiek en vervolg - Gert Peeters
S31.2 Van de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren tot verbetering van zorgkwaliteit – een overzicht - Ariane Ghekiere - PDF
S31.3 (patient)quality@work, kwaliteit is van iedereen! - Katrijn Declerck

S33 Herstelacademies: een kleurrijk verhaal. Maar hoe leid je die diversiteit in goede banen? - Tanja Gouverneur - PDF

S33.1 Van zorg naar educatie - Tom Vansteenkiste; Bart Buyens

S33.2 Co-creatie - Bart Buyens; Myriam Bergmans
S33.3 Partners - Pascal Balduzzi; Toon Derison