18 en 19 september 2018
Antwerpen, Wilrijk - Campus Drie Eiken
Allemaal anders

Info voor sprekers

Centrale plaats van het congres is het gebouw Q van de campus Drie Eiken in Wilrijk. Het onthaal en de congresbalie is in de hall.
De lezingen en presentaties hebben plaats in de vier lokalen van gebouw Q, in de meeste lokalen van gebouw R en in gebouw S (aud. S).

De lokalen
Elk lokaal beschikt over een pc/laptop (met toegang tot internet), beamer, luidsprekers en wit bord.
Sprekers die gebruik maken van beeld- en/of geluidsfragmenten, kunnen dit best via de pc/laptop laten afspelen. Breng het beeld- of geluidsfragment mee op een dvd of geheugenstick.
Wanneer dit niet mogelijk is, gelieve dan contact te nemen met het congressecretariaat.
Er is voorzien in voldoende stoelen vooraan voor alle sprekers binnen elk symposium of sessie.
In alle lokalen is de opstelling klassikaal. In de meeste vlakke lokalen kan de opstelling gewijzigd worden. Gelieve dan na afloop terug te keren naar de aanvangsopstelling.   

Het moment van de waarheid
U komt best minstens een kwartier op voorhand naar uw lokaal. Dan kan u uittesten of eventueel informaticagebruik, licht, ... werkt naar behoren.
Bij noodtoestanden kan eventueel een technieker van de universiteit worden opgeroepen.

Deuren open, deuren toe
Aan elk lokaal zal een jobstudent het in- en uitgaande verkeer vlot doen verlopen.
Voorzitters van een symposium of sessie overleggen vooraf met de jobstudenten of, hoe en wanneer ze laatkomers binnen laten.
Sprekers van werkwinkels bepalen een maximum aantal deelnemers. Daarover maken zij afspraken met de jobstudenten.

Aanwezigen
Alle presentaties zijn vrij toegankelijk. Deelnemers kunnen niet voorintekenen. Dat betekent dat we geen zicht hebben op hoeveel mensen bij uw presentatie aanwezig zullen zijn.

Postersessies
De posterpanelen zijn 2 m. hoog en 1,22 m. breed. De posters worden met kleefband op de witte panelen bevestigd.
De posters kunnen dinsdag 18 september vanaf 8u00 worden opgehangen, dienen verwijderd te worden op woensdag 19 september na de namiddagpauze, vanaf 15u45.

Posterprijs
En voor wat hoort wat. Daarom heeft het organisatiecomité beslist om een posterprijs uit te reiken.
Die prijs wordt uitgereikt aan de auteur(s) van de poster die het hoogst gewaardeerd wordt, rekening houdend met inhoud (50%), vorm (25%) en presentatie (25%).
En eigenlijk zijn er twee prijzen: een voor de beste voorstelling van een project of werking, en een voor de beste presentatie van een onderzoek.
De beoordeling gebeurt door een jury die naar best vermogen zal oordelen.
De uitreiking gebeurt op woensdag 19 september, om 15u45 in aula Fernand Nédée.