18 en 19 september 2018
Antwerpen, Wilrijk - Campus Drie Eiken
Allemaal anders

Programma dag 2

Woensdag 19 september 2018
Wijzigingen in het programma zijn mogelijk.

Het programma loopt van 9u15 tot 17u00. Dranken en broodjeslunch zijn inbegrepen.

Printversie van het voorlopig programmaschema dd. 13/09/2018


Keynote- en uitgenodigde lezingen
Het organisatiecomité nodigde een aantal sprekers uit die lezingen houden rond het congresthema. 

Het chronologisch programma woensdag 19 september 2018


09u15-10u45  -  symposia
S17 Divers denken - Kinge Berends
S18 ECT in de lift: evolutie van praktijk en onderzoek in Vlaanderen - Pascal Sienaert
S19 De Netwerken GGZ kinderen en jongeren: ALL-IN? - Ann Van der Speeten
S20 GGZ op maat van de wijk: in elk wijkgezondheidscentrum anders! - Jan De Maeseneer
S21 Hulpverlening aan suïcidale personen - Eva Dumon

09u15-10u45  -  werkwinkels
W16 Geboeid door dwang – een workshop uit patiëntenperspectief - Patrick Colemont
W17 The proof of the pudding is in the eating! Twee modellen voor behandeling van mensen met persoonlijkheidsmoeilijkheden - Roland Sinnaeve
W18 Iets Anders. Creatieve werkvormen als taal in therapeutisch werk - Mieke Faes
W19 Hypnose - Zó belangrijk is bewust zijn van ons taalgebruik! - Riño Wong Chung

09u15-10u45  -  discussies

D05 Verslavingszorg, het ggz-nakomertje - Katia Vandendriessche
D06 Herstelcentrum binnen de muren van een PZ. Controverse? - Wim Simons

09u15-10u45  -  mededelingen
M10 ERVARINGSWERK
M10.1 De transitie van patiënt tot ervaringswerker - Bart Debyser
M10.2 Kan je als ex-client zelf therapie geven? - Tom De Rocker
M10.3 Werken met vrijwilligers - Machteld Van Ostaede
M10.4 Het verloren bos - Tom Van den Abeele

10u00-10u45  -  mededelingen
M11 ZORGENDE OMGEVING
M11.1 Een coachingtraject voor sleutelfiguren – naar een inclusieve en zorgende stad - Joke Vasseur
M11.2 Man-made blue zones - Kim Schutters

M12 VEILIGHEID
M12.1 “Veilig in contact” : verminderen van agressie als effect van aandacht voor verbindende vorming - Ann Peeters
M12.2 Bepalen van veiligheidsniveaus bij geïnterneerden in Vlaanderen: van ongestructureerd naar gestructureerd klinisch oordeel met behulp van de DUNDRUM-toolkit - Petra Habets

09u15-16u00  -  posters
Doorlopend posteropstelling op beide dagen
P01 Patiëntenparticipatie tijdens multidisciplinaire teambesprekingen in de ggz - Kevin Berben
P02 Sameshirtsamepassion - Pilootproject Mentale gezondheid bij jonge voetballers Waasland-Beveren -
Jorèll Beyens
P03 Psychotherapie als reis, waar gaat dat heen? - Katrien Bonneu, Lindsey Kersten
P04 Vlaams Vreemdgaan - Josephine Callewaert
P05 Sterker worden waar het pijn doet - Ybe Casteleyn
P06 Stop it Now! Vlaanderen, voor mensen met pedofiele gevoelens en hun naasten - Minne De Boeck
P07 Psychopathische trekken en kwaliteit van relationeel functioneren in de adolescentie - Mieke Decuyper
P08 Tuintherapie als therapeutisch medium in de gerontopsychiatrie - Ellen Dehennin
P09 Burn-out preventie als opportuniteit voor bedrijfsgroei - Lore Denys
P10 Project Proeftuinen Zorgdorpen... Woon-zorg-op-maat: fact of fictie? - Kim Deschijnck
P11 De rol van beweging, slaap, gezonde voeding en lage mate van alcohol- en tabakgebruik in mentale gezondheid van jongeren - Ann DeSmet
P12 Naast farmacotherapie en psychotherapie nu ook plaats voor neurocognitieve trainingen?! - Eva Dierckx
P13 ADHD-Inleefsessie: leef je in in ADHD voor meer begrip - Marjo Helsen
P14 De ergotherapeut bij het werken met pychotici: van crisis tot ontslag - Cedric Alexander
P15 Wie zijn de slachtoffers van de geinterneerden? - Inge Jeandarme
P16 De activeringswens van de patiënt tijdens opname. Het project 'FIAT-begeleiding' in het UPC KU Leuven - Esther Van Reeth, Jeroen Vos, Katrien Braekers, Mieke Vermeulen
P17 Op-Stap: een nieuwe toekomst tegemoet … - Evelyne Willaert
P18 Het supportteam GGZ Tienen: een praktijkvoorbeeld van vermaatschappelijking van zorg - Daisy Menten
P19 Allemaal anders... en toch ook niet - Dirk Opdebeeck
P20 Doen ouders het goed tijdens de blok? - Griet Speeckaert
P21 Onderzoek naar de visie van Vlaamse huisartsen op de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg - Marijke Van Duynslaeger
P22 E-Mental Health bij eetstoornissen en verwante moeilijkheden - Els Verheyen, Anna Debaetselier, Mara Reynders
P23 Hefbomen voor een diversiteitsbeleid binnen een psychiatrisch ziekenhuis. Good practices vanuit UPC KU Leuven - Esther Van Reeth, Ria Dhaeze

09u30-10u30  -  uitgenodigde lezing
U04
Over het belang van psychodiagnostiek
Michiel Hengeveld

10u45-11u15  -  pauze met koffie

11u15-12u45  -  symposia
S22 Afwijkingen in sociale interactie: wat is het en hoe meten we dit? - Inez Myin-Germeys
S23 Dwang is een werkwoord: hoe er werk wordt gemaakt van dwangreductie in de residentiële psychiatrische zorg - Steven Degrauwe
S24 Outreaching voor personen met een verstandelijke beperking en hun omgeving: een mobiele werking zoals de rest of toch iets ànders? - Leen De Neve
S25 Peersupport - Johan Cluyts
S26 Zelfbepaling: een dagelijkse evenwichtsoefening voor de zorgverlener - Katrijn Van Loock
S27 Het delen van integrale dossiergegevens tussen cliënt en team als logische stap in een herstelondersteunende werking - Bob Crombez

11u15-12u45  -  werkwinkels

W21 Contextgericht werken rond kwetsbaar ouderschap - Het netwerk als hefboom om het welzijn van kinderen en ouders te vergroten - Soetkin Claes
W22 Aanpak van ADHD bij verslaving - Frieda Matthys
W23 Break the wall - Céline Dewitte
W24 Uit je comfortzone als zorgprofessional in de dialoog met cliënten en ervaringsdeskundigen - Walter Krikilion
W25 Als jezelf zijn niet vanzelfsprekend is. Suïcidepreventie bij holebi's en trans*personen - Lozano Lafertin

11u15-12u45  -  discussie
D07 2A en 2B: samen of apart? - Kirsten Catthoor

11u15-12u45  -  mededelingen
M13 E-HEALTH
M13.1 Werken aan herstel: Cliëntfeedback als richtingaanwijzer - Nele Stinckens
M13.2 Een app in de GGZ: een hype of een must? - Ellen Excelmans
M13.3 Workshop Ecoaching en Mhealth - Sergei Versteeg
M13.4 Hoe vermindert stress, angst, depressiviteit of burn-out tijdens en na het online Zelfhulpprogramma MijnKwartier.be? - Paul Koeck

M14 HERSTEL IN ORGANISATIES
M14.1 Zonder bagage, geen kwaliteit van zorg - Tanja Gouverneur
M14.3 Hoe 'herstel' ik mijn organisatie? - Nathalie Albert
M14.4 Kwartiermaken op vijf minuten: herstelvisie op PAAZ - Tine Maes

M15 AFSTEMMEN
M15.1 Exploratieve studie naar het gebruik van het BelRAI Community Mental Health instrument in de zorg voor personen met een ernstige psychische aandoening en/of verslaving - Kathleen De Cuyper
M15.2 Het betrekken van medewerkers bij kwaliteitszorg: werken met kwaliteitsindicatoren - Stefaan Baert
M15.3 Het gebruik van de AMPS (assessment of motor and process skills) als instrument om ontslag uit het psychiatrisch ziekenhuis af te stellen op de noden van de cliënt - Jeroen Vos
M15.4 Afstemmen op (de persoon met) suïcidale ideatie: een blik op de bijdrage van ggz-verpleegkundigen - Joeri Vandewalle

11u30-12u30  -  uitgenodigde lezing
Willy Vandamme

12u45-13u45  -  pauze met broodjeslunch

13u45-15u15  -  symposia
S28 De transdiagnostische rol van het geheugen: van theorie naar klinische praktijk - Kris Martens
S29 (super)diversiteit in de drughulpverlening - Wouter Vanderplasschen
S30 Een nieuwe behandeling voor psychose: de INTERACT-studie - Zuzana Kasanova
S31 Kwaliteitsbevordering in de ggz - Frieda Matthys
S32 Therapeutische variaties op een muziektherapeutisch thema - Jos De Backer
S33 Herstelacademies: een kleurrijk verhaal. Maar hoe leid je die diversiteit in goede banen? - Tanja Gouverneur

13u45-15u15  -  werkwinkels
W20 Sport in beweging: ook uw zorg? Sociaal sportieve praktijken vanuit de ggz - Tom Van Aken
W26 Allemaal Anders: bezorgdheden als focus van de gezinstherapeut - Peter Rober
W27 De schaamte (anders) te zijn - Marianne De Wulf
W28 Diversiteit in de psychomotorische therapie: eenzelfde activiteit , verschillende noden, verschillende ervaringen en verschillende benaderingen - Greet Poot
W29 Crisisgespreksvoering met suïcidale personen, hoe begin je er aan? - Stéphanie Arnhem

13u45-15u15  -  discussie

13u45-15u15  -  mededelingen
M16 AANDACHT VOOR KIND EN JONGERE
M16.1 Werken met kwetsbare gezinnen waar KOPP/KOAP thematiek speelt - Kris Holemans
M16.2 Samen zorgen we beter. Het familieperspectief in de ggz - Ria Van Den Heuvel
M16.3 Ouderfuncties in de 21ste eeuw - Christine Franckx
M16.4 De ontwikkeling van een Vlaamse Kind-check voor toepassing in de ggz - Evelien Coppens

M17 THERAPIE
M17.1 Onderzoek naar subtypes binnen de borderline persoonlijkheidsstoornis en hun behandelingsverloop - Ellen Sleuwaegen
M17.2 Klinische psychotherapie voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis Anno 2018: Enkele onderzoeksbevindingen - Benedicte Lowyck
M17.3 Kort Oplossingsgerichte Therapie en Gestalttherapie: hoe diep is het water? - Wil Meeus

M18 ZORGBEROEPEN
M18.1 Een ondersteunende, preventieve tool voor eerstelijnshulpverleners - Inge Neyens
M18.2 Wat is de load aan psycho-sociale problemen in de huisartsenpraktijk in Vlaanderen? - Geert Pint
M18.3 De ergotherapeut in de GGZ van de toekomst: naar een nieuw beroepsprofiel - Sven Van Geel
M18.4 Methodieken voor socio-professionele re-integratie - Tessa Byn

14u00-15u00  -  uitgenodigde lezing

U06 Herstel als antwoord op euthanasie?!
Ann Callebert

15u15-15u45  -  pauze met koffie

15u45-16u00  -  uitreiking posterprijzen

16u00-17u00  -  keynote lezing
Keynotelezing 2:  Creatieve bruggenbouwers gezocht: diversiteit in de hulpverlening
Winny Ang