18 en 19 september 2018
Antwerpen, Wilrijk - Campus Drie Eiken
Allemaal anders

discussies

Dinsdag 18 september 2018 | 11u30 – 13u00
D01 Degelijk opgeleid in een evidence-based behandeling: de beste manier om diversiteit te omarmen!
moderator: Roland Sinnaeve, klinisch psycholoog, Dialexis
discussianten:
Kathleen Nieulandt, psycholoog/psychotherapeut, Moderato PC Sint-Hiëronymus, Sint-Niklaas
Gina Neves Ramos, vaktherapeut, Moderato, PC Sint-Hiëronymus, Sint-Niklaas
Bart Leroy, psychiater/psychotherapeut, De Weg, UPC KU Leuven
Sabine Poel, klinisch psycholoog-psychotherapeut, De Weg, UPC KU Leuven

Nadat het dossier van de terugbetaling van psychologische interventies op tafel kwam en er een kritisch psychiatrierapport werd gepubliceerd in de krant De Morgen, werd de discussie over evidence-based behandelen weer brandend actueel. Helaas blijft het vaak bij een dovemansgesprek. De een ziet evidence-based behandelen als een ontkenning van de complexiteit van de mens, een kookboekaanpak die leidt tot eenheidsworst. De ander ziet het als een garantie op kwaliteitsvolle zorg, een wapen om pseudowetenschap en kwakzalverij te bestrijden. Ook discussies over de juiste opleiding en behandelintegriteit zorgen snel voor tweespalt.
Dialectische Gedragstherapie (DGT) verwierf bekendheid als een evidence-based behandeling voor mensen die lijden aan langdurig suïcidaal en ernstig emotioneel ontregeld gedrag. Zowel het programma, de implementatie, als de procedures die gevolgd worden om kwaliteit te garanderen worden beschreven en onderzocht. Dialexis, het trainingsinstituut voor DGT in Nederland en België, leidde de voorbije jaren twee DGT-teams op in Vlaanderen: het DGT-team van Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus (Sint-Niklaas) en het DGT-team van het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven (Kortenberg).
Beide teams hebben een discussie voorbereid met als doel de kennis over evidence-based werken te vergroten en te oefenen in een belangrijke vaardigheid: de middenweg bewandelen. De kernboodschap laat zich samenvatten als volgt: "Als je diversiteit wil omarmen, leer dan eerst allemaal hetzelfde te doen."

Dinsdag 18 september 2018 | 11u30 – 13u00
D02 Cocreatie in diversiteit  GEANNULEERD
moderatoren: Tanja Gouverneur, projectmedewerker, VVGG, Gent &  Jasper Stevens, procesbegeleider, het Cliëntenbureau, Gent

Dinsdag 18 september 2018 | 14u00 – 15u30
D03 Psychosenet. Een andere visie?
moderator: Brenda Froyen, webredacteur Psychosenet.be, Stichting Psychosenet
discussianten:
Rob Sips, filosoof, Center for Contextual Psychiatry, KU Leuven
Stephan De Bruyne, hoofdarts, PZ Sint-Hiëronymus, Sint-Niklaas
Inez Germeys, professor, Contextuele Psychiatrie, KU Leuven
Christelle De Nil, familie-ervaringsdeskundige, Unik-id, Boortmeerbeek

PsychoseNet.be is een website waarop duidelijke informatie gegeven wordt over psychose. De site is ook een e-health tool. Een expertenteam van professionals en ervaringsdeskundigen beantwoorden vragen via mail binnen enkele dagen. Psychosenet.nl is een initiatief van o.a. Jim van Os en Wilma Boevink. Brenda Froyen richtte de Belgische website op i.s.m. de Nederlandse redactie. Het schoenenbedrijf Cortina n.v. zorgde voor de financiering.
Psychosenet neemt afstand van het discours waarbij een psychische aandoening gereduceerd wordt tot een hersenziekte en het gebrek aan afdoende resultaten doet besluiten dat aandoeningen chronisch zijn. PsychoseNet brengt de psychische problemen terug naar haar oorsprong, in een context, met een veelheid aan intermenselijke relaties en een ambitie, niet om één sluitend antwoord te vinden maar vele antwoorden, voor elke mens anders. PsychoseNet profileert zich als een vorm van ggz die meer aandacht besteedt aan persoonlijke diagnostiek en het inzetten van multideskundigheid.
In deze discussie gaan sympathisanten van psychosenet met elkaar en het publiek in dialoog over een aantal stellingen zoals o.a.:
- Alle voorgestelde behandelingen moeten evidence-based zijn.
- E-Communities zijn een verwaarloosde maar noodzakelijke component van de psychosezorg.
- Een patiënt moet steeds toegang hebben tot informatie.

Dinsdag 18 september 2018 | 16u00 – 17u30
D04 Provinciaal Herstelplatform: de kracht van verbinding!?
moderator: Myriam Bergmans, coördinator Herstelacademie Kempen
discussianten:
Bart Buyens, ervaringswerker regio Kempen, OGGPA
Kathy Van Lindt, ervaringswerker regio Mechelen, OGGPA
Tom Vansteenkiste, coördinator Herstelacademie Antwerpen
Christian Verschelden, coördinator Herstelacademie Emergo

Als OGGPA (Overlegplatform Geestelijke Gezondheidzorg Provincie Antwerpen) is het onze opdracht om overleg en samenwerking te bevorderen. In het voorjaar 2016 werd daarom vanuit OGGPA het provinciaal Herstelplatform opgericht. De drie ggz-netwerken, provincie Antwerpen en OGGPA bundelden hiervoor de krachten. Het herstelplatform is een project voor, door en met personen met een psychische kwetsbaarheid. Kernbegrippen zijn herstel, participatie, inzetten van ervaringswerkers en destigmatisering. Het platform voorziet een stevige en kwalitatieve onderbouw.
De werking omvat drie pijlers:
1. OP WEGG: per regio een evaringsdeskundige (ED) als aanspreekpunt en een Werkgroep ED die werkt rond beleidsparticipatie, beeldvorming, coaching, intervisie en vorming.
2. De Herstelacademies: Antwerpen, Mechelen, Kempen: werken aan herstel en persoonlijke ontwikkeling via een educatieve benadering in co-productie, waarbij professionele kennis en ervaringskennis elkaar aanvullen.
3. Oriënterend basistraject voor ervaringswerkers in de ggz, Thomas More Hogeschool.
Meerwaarde: iedere organisatie gaat zijn eigen veranderingsproces, maar er is een grote nood aan verbinding en uitwisseling rond deze thema's.
We stellen het Provinciaal Herstelplatform kort aan u voor om vervolgens aan de hand van stellingen jullie meningen te horen over verbinding en samenwerking op deze manier.
Zorgt verregaande samenwerking en verbinding voor eenheidsworst? Maakt regionale en provinciale samenwerking de zaken nodeloos complex? Moeten we wel provinciaal samenwerken als men dat al op regionaal en Vlaams niveau doet? Is de herstelacademie en inzet van ervaringsdeskundigen alleen voor “zieken” en MOET je herstellen binnen een herstelacademie?...