18 en 19 september 2018
Antwerpen, Wilrijk - Campus Drie Eiken
Allemaal anders

Programma dag 1

Dinsdag 18 september 2018

Wijzigingen in het programma zijn mogelijk.

Onthaal met koffie is er vanaf 9u00. Het programma loopt van 9u45 tot 17u30. Aansluitend een receptie voor alle deelnemers. Dranken en broodjeslunch zijn inbegrepen.

Printversie van het voorlopig programmaschema dd. 13/09/2018


Keynote- en uitgenodigde lezingen
Het organisatiecomité nodigde een aantal sprekers uit die lezingen houden rond het congresthema. 

Het chronologisch programma dinsdag 18 september 2018

09u00-09u45  -  onthaal met koffie

09u45-10u00  -  opening en verwelkoming

10u00-11u00  -  keynote lezing

Keynotelezing 1: Staat Allemaal anders gelijk aan zorg op maat?

Jim van Os


11u00-11u30  -  pauze met koffie


11u30-13u00  -  symposia
S01 Chronische vermoeidheid/ onderzoek naar kwetsbaarheid - Filip Van Den Eede
S02 Elektrische hersenstimulatie in psychiatrie - Chris Bervoets
S03 DSM-5: kan het ook anders? - Marc Calmeyn
S04 Hervormen van de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen/België: welke kant kan / moet het uit? - Jan De Lepeleire
S05 EveryBODY different – kijken naar de totale mens met behulp van nieuwe inzichten in de body-brain axis en implicaties voor behandeling - Elske Vrieze

11u30-13u00  -  werkwinkels
W01 Elke familie is anders - Veerle Aendekerk
W02 Koning, keizer, admiraal: psychisch kwetsbaar zijn we allemaal - Birgit Bongaerts
W03 Dance diversity - het nieuwe Wij - Chris Deleu
W04 Kiezen voor delen: insluiten i.p.v. uitsluiten - Barbara Lavrysen
W05 Contact maken en verdere opvolging van suïcidepogers - Tine Willems
W06 Mogen wij als therapeut/hulpverlener ook 'anders' zijn? - Maya van Zelst


11u30-13u00  -  discussie
D01 Degelijk opgeleid in een evidence-based behandeling: De beste manier om diversiteit te omarmen! - Roland Sinnaeve
D02 Cocreatie in diversiteit - Tanja Gouverneur & Jasper Stevens | GEANNULEERD

11u30-13u00  -  mededelingen
M01 ZELFZORG
M01.2 Allemaal anders en toch zoveel gemeen - Pim Ampe
M01.3 Lief voor mijn lijf - Elke Valgaeren
M01.4 Harmonie tussen lichaam en geest: een natuurlijk pad naar lichamelijke en geestelijke gezondheid - Sabrina Marx

M02 ETHIEK
M02.1 Uitgeprocedeerd in pijn - Pierre Mertens
M02.2 Euthanasie en psychisch lijden: de visie van de Groep Broeders van Liefde - Axel Liégeois
M02.3 Demoralisatie : een uitdagend concept! - Marc Eneman
M02.4 Enkele klinisch-theoretische beschouwingen rond extreem psychotrauma en ballingschap - Emmanuel Declercq

M03 KWETSBAARHEID
M03.1 Autismen, een ontwikkelingsstoornis in wisselwerking - Wouter Roelstraete
M03.2 Hoogsensitiviteit en zelfcompassie - Wendi Winnelinckx
M03.3 Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is - Shanti Van Genechten
M03.4 Als anders er niet zo anders uitziet! Wat betekent leven met niet (meer)zichtbare (eet)problemen? - Lene Cooman

11u30-17u30  -  posters
Doorlopend posteropstelling op beide dagen
P01 Patiëntenparticipatie tijdens multidisciplinaire teambesprekingen in de ggz - Kevin Berben
P02 Sameshirtsamepassion - Pilootproject Mentale gezondheid bij jonge voetballers Waasland-Beveren -
Jorèll Beyens
P03 Psychotherapie als reis, waar gaat dat heen? - Katrien Bonneu, Lindsey Kersten
P04 Vlaams Vreemdgaan - Josephine Callewaert
P05 Sterker worden waar het pijn doet - Ybe Casteleyn
P06 Stop it Now! Vlaanderen, voor mensen met pedofiele gevoelens en hun naasten - Minne De Boeck
P07 Psychopathische trekken en kwaliteit van relationeel functioneren in de adolescentie - Mieke Decuyper
P08 Tuintherapie als therapeutisch medium in de gerontopsychiatrie - Ellen Dehennin
P09 Burn-out preventie als opportuniteit voor bedrijfsgroei - Lore Denys
P10 Project Proeftuinen Zorgdorpen... Woon-zorg-op-maat: fact of fictie? - Kim Deschijnck
P11 De rol van beweging, slaap, gezonde voeding en lage mate van alcohol- en tabakgebruik in mentale gezondheid van jongeren - Ann DeSmet
P12 Naast farmacotherapie en psychotherapie nu ook plaats voor neurocognitieve trainingen?! - Eva Dierckx
P13 ADHD-Inleefsessie: leef je in in ADHD voor meer begrip - Marjo Helsen
P14 De ergotherapeut bij het werken met pychotici: van crisis tot ontslag - Cedric Alexander
P15 Wie zijn de slachtoffers van de geinterneerden? - Inge Jeandarme
P16 De activeringswens van de patiënt tijdens opname. Het project 'FIAT-begeleiding' in het UPC KU Leuven - Esther Van Reeth, Jeroen Vos, Katrien Braekers, Mieke Vermeulen
P17 Op-Stap: een nieuwe toekomst tegemoet … - Evelyne Willaert
P18 Het supportteam GGZ Tienen: een praktijkvoorbeeld van vermaatschappelijking van zorg - Daisy Menten
P19 Allemaal anders... en toch ook niet - Dirk Opdebeeck
P20 Doen ouders het goed tijdens de blok? - Griet Speeckaert
P21 Onderzoek naar de visie van Vlaamse huisartsen op de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg - Marijke Van Duynslaeger
P22 E-Mental Health bij eetstoornissen en verwante moeilijkheden - Els Verheyen, Anna Debaetselier, Mara Reynders
P23 Hefbomen voor een diversiteitsbeleid binnen een psychiatrisch ziekenhuis. Good practices vanuit UPC KU Leuven - Esther Van Reeth, Ria Dhaeze

11u30-13u00  -  uitgenodigde lezing
U01 Rabot - documentaire

Christina Vandekerckhove


13u00-14u00  -  pauze met broodjeslunch

14u00-15u30  -  symposia

S06 De weg naar herstelondersteunende zorg: ROPI als vertrekpunt voor een groeispurt naar herstelondersteunende zorg - Dag Van Wetter
S07 Verslavingszorg: balanceren tussen een "one-size-fits-all approach" en zorg op maat - Els Santens
S08 Psychotische depressie op oudere leeftijd: klinische aspecten - Roos Van der Mast
S09 Chronische pijn: een leven lang lijden - Dirk Peeters
S10 GGZ & technologie: mediawijsheid, wearables & blended therapie - Tom Van Daele

14u00-15u30  -  werkwinkels
W07 Veranderingsprocessen in de samenwerking met ouders van over-afhankelijke volwassen kinderen - Willem Beckers
W08 Kleurrijk door verschil - Ellen Excelmans
W09 De lichaamsbeleving als aandachtspunt in (psychomotorische) therapie - Michel Probst
W10 Try-a-Walk ! - Lieve Sebreghts | GEANNULEERD

14u00-15u30  -  discussies
D03 Psychosenet. Een andere visie? - Brenda Froyen

14u15-14u45 - mededelingen
M04 RECIDIVEPREVENTIE
M04.1 Het inschatten van de kans op recidive bij seksueel delinquenten met een verstandelijke beperking - Claudia Pouls

14u00-15u30 - mededelingen
M05 HULPVERLENERS EN PATIENTEN

M05.1 stigWA-project - Lisa Peeters
M05.2 De (on)toegankelijkheid van de GGZ voor mensen met een verstandelijke handicap en een psychische kwetsbaarheid. Ervaringen van Dienst Begeleid Wonen Leuven - Anne Bongaerts
M05.3 ‘Que serais-je sans toi(t)?’, over de hulpverleningsrelatie in een context van armoede en sociale uitsluiting - Siegrid Degryse
M05.4 Woon-zorg-op-maat? - Geert Stroobant

M06 STRUCTUREN
M06.1 Hoezo, appels met peren vergelijken ? De daling van het aantal psychiatrische ziekenhuisbedden versus de stijging van het aantal gevangenisplaatsen - John Vanacker
M06.2 Verzelfstandiging of privatisering van een psychiatrisch zorgcentrum : is er gras aan de overkant? - John Vanacker
M06.3 De uitspraken van de Tuchtorganen verbonden aan de Psychologencommissie: stand van zaken en belangrijkste lessen - Emily Vranken

14u15-15u15  -  uitgenodigde lezing

U02 Een zorgovereenkomst als middel tot gedeelde regie

Ingrid Lammerant / Céline Matton


15u30-16u00  -  pauze met koffie

16u00-17u30  -  symposia
S11 Suïcide - Sabine Wyckaert
S12 Zolang er hoop is … - An Haekens
S13 Waarom een paradigmashift tot betere zorg leidt … Naar een hulpverlening zonder dwang!? - Ignaas Devisch
S14 Opzettelijke zelfverwonding - Ronny Bruffaerts
S15 Cultuur en psychopathologie: tussen meten, weten en begrijpen - Winny Ang
S16 Suïcidepreventie op het scherp van de snede: ASSIP (Attempted Suïcide Short Intervention Program)therapie voor suïcidepogers - Olivier Bollen

16u00-17u30  -  werkwinkels
W11 Herstel over generaties heen: de perspectieven van een moeder, een dochter en een gezinstherapeut - Peter Rober
W12 Allemaal anders en toch zo gelijk - Els Verheyen
W13 Behandelplan VAN de cliënt. Op maat is de maatstaf - Geoffrey Minne
W14 Ik zie jou op den BOTS - Marnix Mys
W15 Blended aan de slag met onlinedagboeken en beeldbellen binnen de ggz - Elise Pattyn

16u00-17u30  -  discussie
D04 Provinciaal Herstelplatform: de kracht van verbinding!? - Myriam Bergmans

16u15-17u15 - mededelingen
M07 PSYCHOSE
M07.2 Een perspectief op psychose: wat kunnen we leren uit ervaring? - Rob Sips
M07.3 Omgaan met langdurige psychose: ontmoetingsavonden voor naastbetrokkenen. Een voorbeeld van de samenwerking tussen Mobiel Team Leuven-Tervuren en Similes - Mariska Christianen

16u00-17u30 - mededelingen
M08 SAMENWERKEN
M08.1 MDO PSY, een model voor multidisciplinair overleg - Cindy Merlevede
M08.2 Thuiswonende kwetsbare ouderen met een psychische zorgnood: de kracht van samenwerking - Ann Vranckx
M08.3 Netwerken en netwerken is twee. De algemene ziekenhuisnetwerken versus de geestelijke gezondheidsnetwerken - John Vanacker

M09 NIEUWE AANPAK
M09.1 Een prison-made podcast reeks - de meerwaarde van structureel participatief drama-project van, met & voor (psychisch zieke) dadersbijdragen - Katrin Lohmann
M09.2 Ontdek jezelf door de ogen van het paard - Martine Brosens
M09.3 Welzijn op Voorschrift - Marjet Vanderstraeten
M09.4 ESM in de klinische praktijk: Zien wat anders verborgen blijft - Martien Wampers

16u15-17u15  -  uitgenodigde lezing
U03 Is de ggz nog zo machteloos?

Guy Tegenbos


17u30-19u00  -  receptie