18 en 19 september 2018
Antwerpen, Wilrijk - Campus Drie Eiken
Allemaal anders

beoordeling

Het Wetenschappelijk comité van het congres beoordeelt alle inzendingen op basis van de ingeleverde samenvattingen.Hierbij hanteert het Comité een aantal criteria zoals wetenschappelijke kwaliteit, educatieve waarde, de relatie met het congresthema, maatschappelijke relevantie, om te komen tot een evenwichtig programma.Rekeninghoudend met de beschikbare ruimte en tijd kan het Wetenschappelijk comité een selectie uitvoeren. Indien om deze redenen een inzending niet kan worden geprogrammeerd, wordt als alternatief in principe de gelegenheid tot posterpresentatie geboden.

Alle inzendingen ontvangen een reactie van het Wetenschappelijk comité. Bij niet-aanvaarding wordt de beslissing kort gemotiveerd.