18 en 19 september 2018
Antwerpen, Wilrijk - Campus Drie Eiken
Allemaal anders

Intro

Diversiteit vormt de basis van het leven. En tegelijk confronteert de werkelijkheid van elke dag ons met zorgwekkende ontwikkelingen. Wie niet samenvalt met of aanleunt tegen starre maatschappelijke normen, roept angst en afstand op, en valt vaak uit de boot.

Bestaat dit schisma ook in de geestelijke gezondheidszorg? Of hanteren we daar nog rigoureus de veronderstelde politieke correctheid? Concepten als therapie op maat, tolerantie en acceptatie binnen de therapeutische relatie, gepersonaliseerde farmacotherapie, transculturele zorg, genderspecifieke behandelaanpak en levensfase benadering suggereren dat veel hulpverleners zich inderdaad inzetten zonder oogkleppen. Toch blijven een heleboel vragen onbeantwoord. Is het bijvoorbeeld nuttig om de zorg te organiseren in functie van een specifieke pathologie? Of per leeftijdsgroep? Kunnen we louter symptomen behandelen, zonder te weten waar mensen vandaan komen, wat hun geschiedenis is, hoe hun identiteit is gevormd? Is het onmogelijk om mensen in een ziekenhuis te helpen omdat ze dakloos zijn? Het zijn boeiende kwesties die onze grootste aandacht verdienen.

We kunnen J.F. Kennedy parafraseren, die in 1963 diversiteit ter sprake bracht in een lezing over wereldvrede: ‘Bestaande onderlinge verschillen uitwissen lukt niet, en is ook niet de bedoeling. Maar we kunnen wel proberen diversiteit veilig te stellen, te omarmen.’ Meer dan een halve eeuw later, willen we met het negende Vlaamse Geestelijke Gezondheidscongres deze visionaire ambitie voor de vloer van de geestelijke gezondheidszorg centraal stellen. Allemaal anders klinkt als centrale thema uitnodigend, maar ook een beetje uitdagend.

Met hartelijke groeten,

dr. Kirsten Catthoor | wetenschappelijk secretaris VVP
dr. Chris Bervoets | voorzitter VVP
Jan Van Speybroeck | directeur VVGG
namens het organisatiecomité

Met de steun van    

Het congres is een initiatief van Forum Geestelijke Gezondheid, de associatie van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP) en de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG).
Naast deze beiden organisaties, namen nog deel aan de voorbereiding van het congres:

BCNBP

Belgian College of Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry

BMT

Beroepsvereniging van Muziektherapeuten

BPC Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten

BSP

Belgische School voor Psychoanalyse

BVP

Belgische Vereniging voor Psychoanalyse

BVRGS

Belgische Vereniging van Relatie- en Gezinstherapie en Systeeminterventie

EV Ergotherapie Vlaanderen

NVKVV

Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen

PARANTEE-PSYLOS

Vlaamse sportfederatie voor personen met een beperking

VAD

Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen

VBGEP (NVAGT) Vlaamse Beroepsvereniging voor Experiëntiële Gestalt Psychotherapie

VHYP

Vlaamse Wetenschappelijke Hypnose Vereniging

VVCEPC

Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte Experiëntiële Psychotherapie en Counseling

VVGG

Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid

VVGT

Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie

VVK

Vlaamse Vereniging voor Kinder- en jeugdpsychiatrie

VVKP

Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen

VVO

Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen

VVP-LEP Vlaamse Vereniging Pessopsychotherapie - Lichaamsgerichte Experiëntiële Psychotherapie

VVPMT

Vlaamse Vereniging van Psychomotorisch Therapeuten

VVPT

Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie

VVS

Vlaamse Vereniging voor Seksuologie

VVTIV

Vlaamse Vereniging van Therapeuten in de Interactionele Vormgeving